bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 241 988, 0879 32 36 22
партньор на Akti Ouranoupoli

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Akti Ouranoupoli - Халкидики / Атон, Уранополис

Празници - Намаления и промоции

371лв
6-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Пълен пансион

25 резервации наскоро
260лв
6-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
233лв
21-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
344лв
21-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
Пълен пансион

17 резервации наскоро
3949лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
5348лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Пълен пансион

26 резервации наскоро
3622лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2024
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2456лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2024
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1301лв
1-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Пълен пансион

20 резервации наскоро
910лв
1-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1692лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2292лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Пълен пансион

23 резервации наскоро
390лв
5-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
556лв
5-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Пълен пансион

16 резервации наскоро

Местоположение на Akti Ouranoupoli, Халкидики

разстояние до плажа: 70м.
разстояние до центъра: 2.8км

Адрес: Уранополис, Greece


Стаи и настаняване в Akti Ouranoupoli

Хотел Akti Ouranoupoli се състои от 80 помещения, по-голямата част от които с гледка към остров Амулиани и Ситония. Модерни и просторни, напълно оборудвани предлагат комфортно настаняване на всички посетители.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

515лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
793лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
412лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
634лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
1071лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1626лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
951лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
618лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1341лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1841лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
721лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1110лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1282лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
838лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1187лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1631лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
954лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1454лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
791лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
569лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
476лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
309лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1421лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1032лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1496лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2051лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
581лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
414лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1251лв
1126лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1751лв
1626лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-7%
5028лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
4018лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1262лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
927лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1993лв
9-16 Окт
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
1210лв
9-16 Окт
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
443лв
1-4 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1050лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
772лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5500лв
26.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
4325лв
26.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
927лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1260лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
4325лв
3893лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
5735лв
5302лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-8%
772лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1050лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
2520лв
19-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1854лв
19-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1680лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1236лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3360лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
2472лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
618лв
3-7 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
840лв
3-7 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1470лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1081лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4089лв
12-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
3089лв
12-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
927лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1262лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1113лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
780лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4100лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
5210лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
735лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1123лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
1459лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1043лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2472лв
4-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3271лв
4-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1473лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1081лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
618лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
840лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
2653лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1931лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
840лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
618лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3524лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1050лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
4590лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
772лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4089лв
16-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
3089лв
16-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1050лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
2653лв
20-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
772лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1931лв
20-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1115лв
2-8 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
780лв
2-8 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
742лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
520лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3337лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4669лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1052лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
772лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
927лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1262лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1931лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2653лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
927лв
3-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2946лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1260лв
3-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1050лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
2163лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
772лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1260лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
772лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2520лв
4-16 Авг
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1236лв
4-12 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1050лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1680лв
4-12 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
927лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1854лв
4-16 Авг
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5355лв
8-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
4111лв
8-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4111лв
11-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1260лв
11-17 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
5129лв
11-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
927лв
11-17 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1260лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
927лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1050лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
772лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4730лв
17-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
4906лв
18-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
3707лв
18-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
7212лв
24-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
5568лв
24-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1347лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
959лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2346лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1624лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4384лв
31.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
3385лв
31.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2236лв
7-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3402лв
7-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
815лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1203лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
793лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
515лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
840лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
618лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1931лв
26-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5561лв
26.07-04.08
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
7071лв
26.07-04.08
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
630лв
26-29 Юли
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
463лв
26-29 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2653лв
26-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1260лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
927лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
927лв
27-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1260лв
27-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
4906лв
31.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
3707лв
31.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2502лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3502лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
2730лв
3-16 Авг
на човек

13 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
4111лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2008лв
3-16 Авг
на човек

13 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2520лв
3-15 Авг
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
5355лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1854лв
3-15 Авг
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5765лв
3-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
7018лв
3-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
2653лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
3089лв
4-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4199лв
4-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1931лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2919лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4085лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
463лв
15-18 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
772лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1050лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
630лв
15-18 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1182лв
17-25 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
739лв
17-22 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1081лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
6863лв
19.08-25.09
на човек

37 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
4809лв
19.08-25.09
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1473лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
2520лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1854лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2317лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3183лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1162лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1606лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
4110лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
5509лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1182лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1626лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
2351лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
650лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
927лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
1624лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2964лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4030лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
914лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
636лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4312лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
3301лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5520лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
3922лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2434лв
7-14 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1657лв
7-14 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
698лв
11-17 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1031лв
11-17 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
3113лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
1948лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
412лв
26-30 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1288лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
634лв
26-30 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
2010лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
7317лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
5643лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
5873лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4699лв
4229лв
25.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
463лв
25-28 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
630лв
25-28 Юли
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
5587лв
5117лв
25.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-8%
2919лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4199лв
26-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
3089лв
26-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1159лв
26-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1545лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4085лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1592лв
26-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
2104лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
4390лв
26.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
4199лв
26-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
3524лв
26.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3089лв
26-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1460лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2043лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
3754лв
28.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2937лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3658лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
5264лв
28.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
5879лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
4199лв
29.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
4699лв
29.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5853лв
29.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
4325лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3089лв
29.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2658лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
2520лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1854лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1931лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2927лв
31.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
2349лв
31.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2472лв
2224лв
1-9 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
4111лв
3700лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
631лв
1-4 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
3360лв
3112лв
1-9 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-7%
463лв
1-4 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5355лв
4944лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-8%
2937лв
2-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3658лв
2-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1236лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1680лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
840лв
4-8 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1592лв
4-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
1159лв
4-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
618лв
4-8 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1545лв
5-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1460лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2043лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
2104лв
5-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2793лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
4208лв
5-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
3089лв
5-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1668лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2334лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1470лв
12-19 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
3089лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2956лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
7857лв
12-22 Авг
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1081лв
12-19 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4089лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
296лв
12-14 Авг
на човек

2 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
6179лв
12-22 Авг
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3707лв
16-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5039лв
16-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1236лв
17-25 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1680лв
17-25 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
2353лв
17-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1854лв
17-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1260лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
927лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4915лв
19-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
3707лв
19-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
5378лв
20-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
6599лв
20-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
772лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1050лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
3925лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5168лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1235лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
4986лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
902лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3653лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1025лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
5718лв
25.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
4799лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1429лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
748лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3600лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4164лв
25.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1756лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1010лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2427лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1808лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2530лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1624лв
30.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2351лв
30.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
4275лв
31.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
3387лв
31.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5366лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
4367лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2225лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1559лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3251лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
2240лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
650лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
929лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1765лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3820лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2542лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
2820лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3056лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
2256лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1442лв
9-15 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
943лв
9-15 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2407лв
9-16 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1629лв
9-16 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1206лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
815лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
725лв
2-7 Окт
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
447лв
2-7 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2918лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
2085лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3183лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1545лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1680лв
25.07-02.08
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
840лв
25-29 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
618лв
25-29 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1236лв
25.07-02.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5879лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
4325лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2104лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2317лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1762лв
26-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
5873лв
5286лв
26.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
2956лв
26-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1081лв
26.07-02.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1470лв
26.07-02.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
2295лв
26-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
6983лв
6396лв
26.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-8%
3502лв
27.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
5853лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
3707лв
27.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4111лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4325лв
27.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4699лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4094лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
5879лв
27.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
4906лв
27.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
2502лв
27.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
630лв
27-30 Юли
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
5129лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2919лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
463лв
27-30 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2946лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
2520лв
28-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1854лв
28-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2163лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3524лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2472лв
29.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4111лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3360лв
29.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
4390лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
4888лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1755лв
30.07-05.08
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
3658лв
30.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
2937лв
30.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1251лв
30.07-05.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2317лв
1-16 Авг
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
772лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1052лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
618лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3150лв
1-16 Авг
на човек

15 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
840лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
3502лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
2502лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
154лв
2-3 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
210лв
2-3 Авг
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
4199лв
2-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
3089лв
2-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
4699лв
3-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1081лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1390лв
3-12 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3707лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1236лв
3-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3089лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1473лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1890лв
3-12 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
5853лв
3-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
4906лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
16347лв
03.08-13.09
2 възрастни, 1 дете

41 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
11795лв
03.08-13.09
2 възрастни, 1 дете

41 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1459лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1043лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1680лв
3-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
4199лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1668лв
4-12 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1460лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
6968лв
04.08-08.09
на човек

35 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2047лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
732лв
4-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
2334лв
4-12 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
7104лв
04.08-08.09
на човек

35 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
2100лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
587лв
4-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1545лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
210лв
4-5 Авг
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
154лв
4-5 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5161лв
04.08-08.09
на човек

35 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
9882лв
04.08-08.09
на човек

35 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
3021лв
5-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5724лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
3687лв
5-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
4325лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2520лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
772лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
463лв
5-8 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2919лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1050лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
631лв
5-8 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1854лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1159лв
5-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2100лв
5-10 Авг
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1545лв
5-10 Авг
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1592лв
5-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
4094лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1081лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1470лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
927лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
591лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
630лв
8-11 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1260лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
463лв
8-11 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
6179лв
9-19 Авг
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
8399лв
9-19 Авг
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
5129лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
4111лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
591лв
10-14 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1050лв
10-15 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
772лв
10-15 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3089лв
11-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4253лв
11-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
6179лв
11-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
8177лв
11-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
4325лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5724лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
2085лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2472лв
12-16 Авг
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1545лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2918лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2100лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
3360лв
12-16 Авг
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
2502лв
13-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3502лв
13-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1668лв
14-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
840лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
927лв
14-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
626лв
14-17 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
875лв
14-17 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
618лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2334лв
14-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1260лв
14-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
3825лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
5286лв
15-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2937лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
6285лв
15-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
2317лв
16-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
420лв
16-18 Авг
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
309лв
16-18 Авг
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3089лв
16-26 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2780лв
16-25 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2163лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2940лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
3780лв
16-25 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
4199лв
16-26 Авг
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
3183лв
16-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
2793лв
17-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
6437лв
17.08-20.09
на човек

34 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
6542лв
17-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
2918лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
4085лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
18427лв
17.08-21.09
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
772лв
17-22 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
927лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1081лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4550лв
17.08-20.09
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4943лв
17-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1470лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
2085лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1260лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
12599лв
17.08-21.09
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1050лв
17-22 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
2919лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2349лв
17-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
840лв
18-22 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
2317лв
18-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
618лв
18-22 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1545лв
18-23 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3183лв
18-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
2100лв
18-23 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
3707лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4208лв
19-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
5050лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
772лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
8336лв
19-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
2100лв
19-24 Авг
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1081лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1050лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1545лв
19-24 Авг
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1470лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
6367лв
19-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3089лв
19-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4199лв
20-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
13941лв
20.08-27.09
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
1470лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1260лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
9722лв
20.08-27.09
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3089лв
20-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1081лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
927лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
618лв
21-25 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
840лв
21-25 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
2918лв
22-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
2085лв
22-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
309лв
23-25 Авг
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
421лв
23-25 Авг
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1827лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3591лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
2493лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
2581лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
210лв
25-26 Авг
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1213лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
6396лв
25.08-30.09
на човек

36 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
3886лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
4398лв
25.08-30.09
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
154лв
25-26 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2721лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1685лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
878лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1185лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2999лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
2061лв
26-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
2055лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2046лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1483лв
26-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3922лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1491лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2832лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
2133лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1003лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
815лв
756лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-7%
801лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2982лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1137лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
4092лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
723лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
593лв
534лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
6236лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
6841лв
27.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1128лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1162лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
5126лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5620лв
27.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
829лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1228лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1811лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
2820лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3820лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
5751лв
30.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
3158лв
30.08-08.09
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4442лв
30.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2815лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1949лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4656лв
30.08-08.09
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1552лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
2964лв
31.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3981лв
31.08-05.10
на човек

35 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
615лв
554лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
1053лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5924лв
31.08-05.10
на човек

35 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
3830лв
31.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
2470лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1552лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
3358лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
2565лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
927лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
650лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1053лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1375лв
1-12 Сеп
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1990лв
1-12 Сеп
на човек

11 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1754лв
1-6 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2587лв
1-6 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
3720лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1965лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1285лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
2138лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1854лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
2225лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
742лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1299лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1559лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1410лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
896лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
520лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1694лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2820лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3931лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
650лв
3-8 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
927лв
3-8 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
2494лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
2459лв
5-15 Сеп
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1711лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
900лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1626лв
5-15 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
506лв
5-9 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
623лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
728лв
5-9 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
609лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
715лв
6-10 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
376лв
6-9 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
887лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
1237лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1670лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
493лв
6-10 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
543лв
6-9 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1941лв
7-15 Сеп
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
3206лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
873лв
7-12 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1275лв
7-15 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2311лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
596лв
7-12 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2671лв
8-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
859лв
8-13 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
2407лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1949лв
8-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
582лв
8-13 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1629лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
116лв
9-10 Сеп
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
931лв
9-17 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
466лв
9-13 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
873лв
9-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
859лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1375лв
9-17 Сеп
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
688лв
9-13 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
172лв
9-10 Сеп
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1309лв
9-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
582лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2530лв
10-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1819лв
10-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3119лв
11-19 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2750лв
11-15 Сеп
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
859лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
582лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1862лв
11-15 Сеп
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4007лв
11-19 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
698лв
12-18 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
466лв
12-16 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
688лв
12-16 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1031лв
12-18 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1203лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
815лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1203лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
815лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
582лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
698лв
629лв
16-22 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
862лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1137лв
16-26 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1692лв
16-26 Сеп
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1031лв
962лв
16-22 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-7%
466лв
18-22 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
582лв
18-23 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
801лв
18-25 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
688лв
18-22 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
859лв
18-23 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1190лв
18-25 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1018лв
19-25 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
685лв
19-25 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1549лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2326лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
426лв
23-27 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
648лв
23-27 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
2852лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3862лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
515лв
24-29 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
793лв
24-29 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
2037лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2759лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
502лв
27.09-02.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
779лв
27.09-02.10
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1138лв
30.09-03.10
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
1254лв
30.09-14.10
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
2037лв
30.09-14.10
на човек

14 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
705лв
30.09-03.10
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
358лв
1-5 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
580лв
1-5 Окт
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
580лв
2-6 Окт
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
358лв
2-6 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
725лв
4-9 Окт
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
447лв
4-9 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2820лв
29.08-03.09
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4107лв
29.08-03.09
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Akti Ouranoupoli, Akti Ouranoupoli halkidiki, Akti Ouranoupoli athos, Akti Ouranoupoli aton, Akti Ouranoupoli greece, Akti Ouranoupoli гърция, Akti Ouranoupoli атон, Akti Ouranoupoli 2024, Akti Ouranoupoli цени, Akti Ouranoupoli мнения, Akti Ouranoupoli цени 2024, Akti Ouranoupoli лято 2024, Akti Ouranoupoli ранни записвания, Akti Ouranoupoli last minute, Akti Ouranoupoli hotel, Akti Ouranoupoli hotel halkidiki, Akti Ouranoupoli hotel athos, Akti Ouranoupoli hotel aton, Akti Ouranoupoli hotel greece, Akti Ouranoupoli hotel гърция, Akti Ouranoupoli hotel атон, Akti Ouranoupoli hotel 2024, Akti Ouranoupoli hotel цени, Akti Ouranoupoli hotel мнения, Akti Ouranoupoli hotel цени 2024, Akti Ouranoupoli hotel лято 2024, Akti Ouranoupoli hotel ранни записвания, Akti Ouranoupoli hotel last minute, Акти Уранополи, Акти Уранополи гърция, Акти Уранополи атон, Акти Уранополи цени, Акти Уранополи мнения, Акти Уранополи цени 2024, Акти Уранополи лято 2024, Акти Уранополи ранни записвания, хотел акти уранополи, хотел акти уранополи гърция, хотел акти уранополи атон, хотел акти уранополи цени, хотел акти уранополи мнения, хотел акти уранополи цени 2024, хотел акти уранополи лято 2024, хотел акти уранополи ранни записвания