bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Akti Ouranoupoli

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Akti Ouranoupoli - Халкидики / Атон, Уранополис

Местоположение на Akti Ouranoupoli, Халкидики

разстояние до плажа: 70м.
разстояние до центъра: 2.8км

Адрес: Уранополис, Гърция


Стаи и настаняване в Akti Ouranoupoli

Хотел Akti Ouranoupoli се състои от 80 помещения, по-голямата част от които с гледка към остров Амулиани и Ситония. Модерни и просторни, напълно оборудвани предлагат комфортно настаняване на всички посетители.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

725лв
636лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-12%
447лв
358лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2868лв
2521лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-12%
2313лв
1966лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1002лв
879лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-12%
614лв
491лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
725лв
636лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-12%
447лв
358лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3047лв
2742лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
2037лв
1731лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1738лв
1477лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2515лв
2254лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
582лв
495лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
859лв
772лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
1010лв
900лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-11%
1426лв
1316лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-8%
859лв
772лв
16-21 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
582лв
495лв
16-21 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1298лв
1162лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
-11%
910лв
773лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1545лв
1390лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
2100лв
1945лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-7%
4111лв
3700лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
5355лв
4944лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-8%
1375лв
1235лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
931лв
791лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3456лв
2938лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4855лв
4337лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-11%
1113лв
996лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-11%
780лв
663лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
780лв
663лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1113лв
996лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-11%
857лв
752лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-12%
524лв
419лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
870лв
763лв
4-10 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
537лв
430лв
4-10 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2770лв
2355лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4102лв
3687лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
3949лв
3356лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
5503лв
4911лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
983лв
859лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-13%
1372лв
1247лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-9%
748лв
667лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-11%
1025лв
944лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-8%
650лв
552лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
927лв
830лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-11%
447лв
358лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
725лв
636лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
716лв
573лв
2-10 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1160лв
1017лв
2-10 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
447лв
358лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
725лв
636лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-12%
815лв
693лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
698лв
594лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1031лв
927лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-10%
1203лв
1081лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
869лв
739лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1257лв
1127лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
3754лв
3364лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-10%
2599лв
2209лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
4513лв
3836лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2456лв
2088лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
3622лв
3253лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
6289лв
5612лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-11%
910лв
773лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1298лв
1162лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-11%
6542лв
6048лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-8%
4943лв
4449лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
1390лв
1251лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
1890лв
1751лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-7%
1890лв
1751лв
1-10 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-7%
1390лв
1251лв
1-10 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
4699лв
4229лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
5853лв
5384лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-8%
1470лв
1362лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-7%
1081лв
973лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
511лв
409лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
844лв
742лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-12%
426лв
341лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
704лв
618лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-12%
704лв
618лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-12%
426лв
341лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
596лв
477лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
985лв
866лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
537лв
430лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
870лв
763лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-12%
870лв
763лв
27.05-02.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-12%
537лв
430лв
27.05-02.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
626лв
501лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
537лв
430лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
870лв
763лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
1015лв
890лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
447лв
358лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
435лв
381лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
725лв
636лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-12%
268лв
215лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1015лв
890лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
626лв
501лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1740лв
1525лв
4-10 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-12%
5468лв
4868лв
4-21 Юни
на човек

17 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
3581лв
2981лв
4-21 Юни
на човек

17 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-17%
1074лв
859лв
4-10 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
834лв
691лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-17%
1294лв
1153лв
8-16 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-11%
850лв
709лв
8-16 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-17%
1333лв
1190лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-11%
2648лв
2235лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-16%
3659лв
3246лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-11%
1031лв
927лв
11-17 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-10%
698лв
594лв
11-17 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
4421лв
3974лв
17-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
2978лв
2531лв
17-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3301лв
2806лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4312лв
3816лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-11%
5816лв
5183лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-11%
4217лв
3585лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
882лв
750лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1271лв
1139лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
927лв
830лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-11%
650лв
552лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
2079лв
1767лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2967лв
2655лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-11%
2964лв
2519лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1298лв
1162лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-11%
910лв
773лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3830лв
3385лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-12%
780лв
663лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1113лв
996лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
3830лв
3385лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-12%
2964лв
2519лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
4655лв
4167лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-10%
3644лв
3157лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-13%
2655лв
2319лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-13%
3820лв
3485лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-9%
1582лв
1442лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-9%
1138лв
998лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
3658лв
3365лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-8%
2937лв
2643лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
5724лв
5292лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-8%
4325лв
3893лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2043лв
1897лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-7%
1751лв
1626лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-7%
1460лв
1314лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
1251лв
1126лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
2626лв
2438лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-7%
1877лв
1689лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
3780лв
3502лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-7%
2780лв
2502лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-10%
420лв
389лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-7%
309лв
278лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
618лв
556лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
840лв
778лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-7%
1460лв
1314лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
2043лв
1897лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-7%
1877лв
1689лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
2626лв
2438лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-7%
2163лв
1946лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
2940лв
2723лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-7%
3591лв
3301лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-8%
2581лв
2290лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-11%
976лв
861лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-12%
1393лв
1278лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-8%
2128лв
1824лв
28.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-14%
3016лв
2712лв
28.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-10%
1259лв
1070лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1113лв
996лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-11%
1814лв
1625лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
780лв
663лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1792лв
1611лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
1210лв
1028лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1031лв
927лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
698лв
594лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
582лв
495лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
859лв
772лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Akti Ouranoupoli, Akti Ouranoupoli halkidiki, Akti Ouranoupoli athos, Akti Ouranoupoli aton, Akti Ouranoupoli greece, Akti Ouranoupoli гърция, Akti Ouranoupoli атон, Akti Ouranoupoli 2023, Akti Ouranoupoli цени, Akti Ouranoupoli мнения, Akti Ouranoupoli цени 2023, Akti Ouranoupoli лято 2023, Akti Ouranoupoli ранни записвания, Akti Ouranoupoli last minute, Akti Ouranoupoli hotel, Akti Ouranoupoli hotel halkidiki, Akti Ouranoupoli hotel athos, Akti Ouranoupoli hotel aton, Akti Ouranoupoli hotel greece, Akti Ouranoupoli hotel гърция, Akti Ouranoupoli hotel атон, Akti Ouranoupoli hotel 2023, Akti Ouranoupoli hotel цени, Akti Ouranoupoli hotel мнения, Akti Ouranoupoli hotel цени 2023, Akti Ouranoupoli hotel лято 2023, Akti Ouranoupoli hotel ранни записвания, Akti Ouranoupoli hotel last minute, Акти Уранополи, Акти Уранополи гърция, Акти Уранополи атон, Акти Уранополи цени, Акти Уранополи мнения, Акти Уранополи цени 2023, Акти Уранополи лято 2023, Акти Уранополи ранни записвания, хотел акти уранополи, хотел акти уранополи гърция, хотел акти уранополи атон, хотел акти уранополи цени, хотел акти уранополи мнения, хотел акти уранополи цени 2023, хотел акти уранополи лято 2023, хотел акти уранополи ранни записвания

cache load